وکیل تلفنی ، مرد چگونه میتواند عدم تمکین خاص زن را اثبات کند؟

وکیل تلفنی,
وکیل تلفنی مرد چگونه میتواند عدم تمکین خاص زن را اثبات کند؟ در صورتیکه خانمی از حضور همسرش در منزل ممانعت نموده ودر صورت حضور تمکین نمی نماید و باعث آزار روحی وروانی مرد را فراهم نماید چه حکمی خواهد
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان