وکیل تلفنی ،آیا دادگاه میتواند نفقه مربوط به گذشته را تقسیط کند؟

آیا دادگاه میتواند نفقه مربوط به گذشته را تقسیط کند؟ با عرض سلام و ادب زوجه دادخواست نفقه خود را به دادگاه تحویل داده،قاضى پس از نظریه کارشناس نفقه ٨ ماه ایشان را ٤٢٠٠٠٠٠٠ ریال تعیین نموده است زوج دا
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان